Thầy giáo thể dục số hưởng và cô học trò Rina Yoshino cuồng dâm không có chuyện tình cảm gì đâu… đây chỉ đơn giản là vấn đề… vấn đề sinh lý thôi mà… thời gian qua… chị có nhiều suy nghĩ lắm… giờ chị đã nghĩ thông suốt rồi… không nhập nhằng chuyện tình cảm và sinh lý nữa đâu. Em với Bona lúc trước cũng là giúp nhau về sinh lý thôi mà… đúng không… như em nói đó… thì bây giờ… trong giai đoạn em chưa có người yêu… thì cứ nhờ anh ấy giúp đi… – Em bó tay với chị luôn đó… không ngờ chị lại có những suy nghĩ đó… – Thôi đi… em nghĩ sâu xa chi cho mệt… chuyện đó cũng