Tag: JUFE-179

Một đêm ngoại tình với nữ giám đốc Ai Mukai nõn nà

Một đêm ngoại tình với nữ giám đốc Ai Mukai nõn nà , ngươi hãy thu cất, đợi sau khi bán đấu giá của bản các hoàn thành, dựa vật ấy đến đổi tiền bán đấu giá thu được! Mã Khoan Quân nói: – Dựa theo quy củ của bản các, Kiệt tinh trùng với nữ quản lý Ai Mukai vú to vốn phải rút ra một thành phí dụng. Tuy nhiên Nguyệt Châu quá mức quý báu và hi hữu, thực có chỗ tốt để tăng lên danh tiếng của bản các, lão phu làm chủ chỉ rút ra nửa thành phí dụng! Chu Hằng vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói không rút ra