Tag: IPX-850

Ngoại tình đêm mưa cùng sếp nữ Karen Kaede khát tình

Ngoại tình đêm mưa cùng sếp nữ Karen Kaede khát tình, cô chỉ còn biết đứng đó co ro. Một chút sau, khi người hai cô để thấm ướt, dường như nghĩ ra điều gì, Thắng chỉ Phương rồi nói: – Mày… lại rửa người cho con kia cho tao… Hắn chỉ qua Thu, rồi tiếp: – Lại kỳ cọ nó cho sạch… lúc nãy tụi kia chắc xịt đầy lồn nó luôn rồi… Thắng nói làm hai cô mắc cỡ chết đi được. Nhưng giờ đã vào thế kẹt này rồi, nên cũng đành chấp nhận mà thôi. Phương xáp lại, Nhân viên đẹp trai và sếp nữ Karen Kaede mông to dùng tay giúp Thu lau thân thể mình. Ở phía xa, Thắng xịt nước vào hỗ trợ. Mấy vết tinh dịch khô cứng trên