Sung sướng chơi vợ đồng nghiệp Kana Momonogi nứng lồn , mạng tìm hiểu thì mới biết, quốc gia chúng ta rất rộng lớn, Hợp tác cắm sừng cùng vợ sếp Kana Momonogi lồn đẹp chủ yếu là vùng nông thôn, nếu có ngân hàng giống như vậy thì tốt biết bao, không cần thế chấp, không cần các loại đảm bảo phức tạp, nông dân chân chính nếu có kế hoạch làm ăn thì vay đến hạn định, chắc chắn là cũng sẽ tích cực trả tiền lại, nhưng thật đáng tiếc đất nước của chúng ta còn chưa có đối mặt dạng ngân hàng hổ trợ nông thôn như vậy. – Tôi thấy ý nghĩ này rất tốt, nhưng lại có chút không tưởng đấy, hãy nhìn vào thực tế đi, xử