Ông chủ nhà số hưởng và gái đơn thân Yu Shinoda nhiều nước, Rửa… rửa sao cho sạch… – Thì múc nước sông vô rửa… hỏi sao hỏi ngu vậy… – Ờ… tui biết rồi… Gã lấy nước sông, hắt từng miếng chà ngay miệng lồn Phương, nhưng hễ rửa sạch được cái mép thì từ trong lồn dịch trắng lại nhiễu nhiễu ra nữa, mãi không sạch được. Gã bực bội gắt: – Nó chảy ra quài… sao rửa sạch được… Phương nghe vậy thì phì cười, Ông chủ nhà số hưởng và gái đơn thân Yu Shinoda nhiều nước nói gã: – Lại hỏi ngu… thọc ngón tay vô… móc nó ra… Gã kêu lên một tiếng “ờ há”, xong lại cần mẫn rửa ráy cho Phương. Lần này gã thọc ngón tay vô lồn cô luôn, móc