Ở lại tăng ca cùng nữ thư ký Natsu Igarashi vú to, nói rồi em bèn leo lên mặt tôi, dạng 2 chân ra đưa cô bé ngay giữa miệng tôi… Tôi bèn le lưỡi liếm, Giám đốc già thèm lồn nữ thư ký Natsu Igarashi lồn đẹp bú mút nghe tiếng xì xụp… xong đưa lưỡi vào bên trong để khoáy… Em: Mạnh lên anh, sâu nữa lên anh, hút hết đi anh, uống hết đi anh… Tôi: Vẫn hì hụp húp sò của em, bỗng 1 luồng nước gì đó hơi tanh tanh mặn mặn, ngấy ngấy, béo béo nhớt nhớt chảy vào miệng tôi, tôi tính đỡ người em ra hỏi, thì em càng ấn âm hộ em xuống, không cho tôi dỡ đầu ra miệng kêu… Em: Mạnh lên anh, uống hết đi anh, em sướng…