Làm liều doggy chị dâu Yagi Nana thèm cặc – Uhm… anh… anh vẫn ở căn chòi lá đó chứ? – Chắc vậy… tui để ý mấy bữa… đâu có ai về đó đâu… chỉ có tụi chó thôi… nên chắc tui ở đó… mà cô tính quay lại làm gì? – Thì tìm anh… đặng… chơi nữa… thích không? – Thiệt hả… cô muốn quay lại hả… thích… tui thích lắm… thích chơi với cô lắm… – Ừa… nãy cũng muốn ở lại lâu hơn… nhưng giờ thì không tiện rồi… thôi… chắc hai ba bữa nữa… rãnh… tui quay lại tìm anh nghen… đừng đi đâu đó… – Nhớ nha… cô nhớ quay lại nha… Giờ gã khùng hớn hở hơn hẳn. Cái mặt gã vui