Giám đốc dâm thèm lồn nữ nhân viên Sora Amakawa lồn khít, he nhau làm gì? – Nó dường như hơi thấm lý nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp – Tụi mày toàn đàn bà cả. Nếu đá bóng xong thôi thì thôi đi, kể tới kể lui với bọn con gái làm gì cho um sùm cả lên? Tao cực ghét kiểu này… – Tao biết ngay tụi mày hiểu lầm chỗ này. Riêng về chuyện cãi nhau của bọn con gái, Giám đốc dâm thèm lồn nữ thư ký Sora Amakawa nõn nà tụi tao không hề biết. Chơi lâu hiểu tính, cứ hỏi thằng Trọng tao chơi thế nào. Chuyện lúc sáng cũng ăn miếng trả miếng, không bên nào lỗ. Mày là thằng hiểu chuyện nên tao nói vậy thôi. Còn lại, có gì cứ